การหยุดลูกฟุตบอล หรือการบังคับลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอล หรือการบังคับลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอล หรือการบังคับลูกฟุตบอล เพราะการหยุดลูกฟุตบอลที่ดีนั้นนักฟุตบอลจะต้องสร้างทักษะ และความสามารถในด้านการเคลื่อนไหว และนักฟุตบอลจะทำการบังคับลูกฟุตบอลให้ไปในทิศทางที่นักฟุตบอลต้องการจะให้ไป และนักฟุตบอลนั้นสามารถที่จะทำการควบคุมลูกฟุตบอล หรือจะคอนโทรลูกฟุตบอลให้ไปได้ดั้งใจของนักฟุตบอลตามที่ต้องการ เพราะถ้านักฟุตบอลไม่มีทักษะในด้านนี้ก็อาจจะถูกคู่ต่อสู้แย่งลูกฟุตบอลไปจากเราได้ง่ายๆ แต่ถ้านักฟุตบอลนั้นมีทักษะก็สามารถที่จะทำการหลบหลีกคู้ต่อสู้ได้ หรืออาจจะทำการหลอกให้คู่ต่อสู้อีกฝ่ายนั้นหลงทาง และทำให้นักฟุตบอลที่ทำการครองลูกฟุตบอลอยู่นั้นสามารถที่จะหาช่องว่างในการเล่นต่อได้ง่ายขึ้น และนักฟุตบอลอาจจะทำการยิงเพื่อทำประตู หรืออาจจะทำการส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะได้เล่นต่อไป โดยที่ให้นักฟุตบอลนั้นเคลื่อนที่ไปในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการของนักฟุตบอล และการเลี้ยงลูกฟุตบอล หรือการส่งลูกฟุตบอล การยิงเพื่อที่จะทำประตูโดยนักฟุตบอลนั้นจะทำให้ทีมที่เป็นฝ่ายรุกนั้นเพื่อที่จะทำการโจมตีฝ่ายตรงข้าม เพราะนักฟุตบอลนั้นสามารถหยุดลูกฟุตบอลให้อยู่นิ่ง และเป็นอีกวิธีในการหลอกคู่ต่อสู้อีกทางโดยที่ไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นจับทางของเราถูก และถ้าด้วยส่วนใดในร่างกายของนักฟุตบอลนั้นก็ได้ แต่จะยกเว้นแขน และมือทั้งสองข้างของนักฟุตบอล เพราะนักฟุตบอลจะต้องมีความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลเพื่อที่จะหลบหลีกคู่ต่อสู้