การฝึกทักษะทางด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น

การฝึกทักษะทางด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น

การเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น

การฝึกทักษะทางดานการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น และการเดาะลูกฟุตบอล เพราะการที่นักฟุตบอลนั้นมีทักษะในการเดาะลูกฟุตบอลแบบที่ไม่เหมือนใครก็จะช่วยสร้างเอกลักษณ์ในตัวของนักฟุตบอลเอง เพราะถ้านักฟุตบอลมีทักษะที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นการช่วยในการบังคับลูกฟุตบอลโดยใช้ส่วนอวัยวะในร่างกายของนักฟุตบอลได้ เพราะส่วนของร่างกายที่จะช่วยในการเล่นฟุตบอล และส่งลูกฟุตบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้หลังเท้า เข่า หน้าขา และศีรษะของตังนักฟุตบอลเอง หรือข้างเท้าด้านนอก ข้างเท้าด้านใน บริเวณหน้าอก และไหล่ของนักฟุตบอลที่จะช่วยในการส่งลูกฟุตบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เล่นต่อไป หรืออาจจะใช้ทักษะที่นักฟุตบอลนั้นมีอยู่ใช้เพื่อทำการหลอกให้คู้ต่อสู้นั้นหลงทาง และไม่สามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวของตัวนักฟุตบอลได้ เพราะถ้านักฟุตบอลนั้นได้มีการหยุดของลูกฟุตบอลนั้นจะช่วยทำให้นักฟุตบอลนั้นที่จะทำการควบคุม หรือจะทำการคอนโทรลูกฟุตบอลโดยหลบหลีกคู้ต่อสู้ได้ง่ายขึ้น เพราะการบังคับลูกฟุตบอลโดยให้เคลื่อนที่ไปมนทิศทางที่ต้องการได้ง่ายขึ้นในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนักฟุตบอลเอง และเพื่อที่จะให้ลูกฟุตบอลนั้นอยู่กับเท้าที่บนพื้นดิน หรือที่จะทำการเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลไปในลักษณะที่อยู่ในครอบครองของตัวนักฟุตบอลเอง  หลักทั่วไปในส่วนต่าง ๆของร่างกายช่วยในการบังคับลูกบอลนั้น  ต้องอาศัยการผ่อนตาม  เพื่อให้ลูกบอลอยู่ในครอบครอง   และบังคับให้ลูกฟุตบอลหยุดนิ่งอยู่กับที่