การฝึกฝนวิธีการทรงตัวในการเล่นกีฬาฟุตบอล

การฝึกฝนวิธีการทรงตัวในการเล่นกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาฟุตบอล

การฝึกฝนวิธีการทรงตัวในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพราะจะช่วยทำให้นักฟุตบอลนั้นมีการเคลื่อนที่ดี และไปข้างหน้า หรือจะถอยหลังไปทางด้านซ้าย และไปทางด้านขวา นั้นมีวิธีการฝึกฝนทักษะของนักฟุตบอลดังนี้โดยที่นักฟุตบอลนั้นจะต้องทิ้งน้ำหนักตัวของนักฟุตบอลไปสู่ทิศทางที่นักฟุตบอลจะเคลื่อนไป และนักฟุตบอลนั้นจะต้องจับตาอยู่ที่ลูกฟุตบอลบอลตลอดเวลา เพราะที่นักฟุตบอลนั้นจะได้หาโอกาสในการแย่งลูกฟุตบอลจากคู่ต่อสู้ เพราะการเคลื่อนเของท้านักฟุตบอลที่อยู่ในทิศทางที่จะเคลื่อนทำการเคลื่อนที่ไปนั้นจะต้องนำไปก่อนแล้วโดยจึงเคลื่อนเท้าอีกข้างหนึ่งที่อยู่กับที่ตามไปโดยเร็ว และการก้าวเท้าไปทางซ้ายก็ให้ก้าวเท้าซ้ายนำไปก่อนแล้วค่อยก็ก้าวเท้าขวาตามไปอย่างรวดเร็ว เพราะการใช้ปลายเท้าของตัวนักฟุตบอลเพื่อที่จะสัมผัสพื้นของสนามฟุตบอลนั้นจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของตัวนักฟุตบอลนั้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะการสร้างความคุ้นเคยกับการเล่นลูกฟุตบอลที่จะต้องใช้กำลังในการวิ่งมากพอสมควรนั้นเป็นการช่วยสร้างกำลังให้กับนักฟุตบอลด้วย และพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั้นก็ คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกฟุตบอลโดยที่นักฟุตบอลนั้นจะต้องมีการฝึกฝนทั้งทางด้านทักษะเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้เป็นอย่างดี และการเล่นลูกฟุตบอลนั้นนักฟุตบอลจะต้องสามารถทำได้อย่างที่นักฟุตบอลได้ตั้งใจไว้ทุกประการถึงแม้ไม่ว่าจะ เป็นการเล่นลูกฟุตบอลแบบใดก็ตามนักฟุตบอลจะต้องมีการพริกแพรงทั้งทางด้านทักษะ