การหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังกระดอน

การหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังกระดอน

การหยุดลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังกระดอนอยู่ด้วยหน้าท้องของนักฟุตบอล และเมื่อลูกฟุตบอลตกลงสู่พื้นที่เบื้องหน้านักฟุตบอลก็สามารถที่จะเล่นต่อได้ เพราะถ้านักฟุตบอลมีการฝึกฝนทักษะของตัวนักฟุตบอลเองโดยที่นักฟุตบอลนั้นจะมีการพัฒนาทักษะทางด้านการเสริมสร้างทักษะของตัวนักฟุตบอลเอง และการที่หยุดลูกฟุตบอลด้วยวิธีอื่นไม่ได้ นั้นให้นักฟุตบอลหันเข้าหาทิศที่ทางของลูกฟุตบอลที่กำลังลอยมาแล้วนักฟุตบอลจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าท้องเอาไว้แล้วกางแขนออกเพื่อช่วยในการทรงตัว และจะต้องแยกเท้าออจากกันเล็กน้อยเพื่อที่จะได้จังหวะในการทรงตัว และการหาจังหวะในการรับลูกฟุตบอล หรือวิธีการหยุดลูกฟุตบอลให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะทำการหยุดลูกฟุตบอลได้แล้วเราอาจจะเสียลูกฟุตบอลให้กับฝ่ายตรงข้างได้ง่าย และเมื่อลูกฟุตบอลที่กำลังกระดอนขึ้นจากพื้นนั้นให้นักฟุตบอลใช้เกลงกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องโดยปะทะกับลูกฟุตบอลเอาไว้ให้หยุดอยู่กับที่ และจังหวะที่ลูกฟุตบอลนั้นสัมผัสแถวบริเวณหน้าท้องของนักฟุตบอลแล้วก็ให้ผ่อนกล้ามเนื้อบริเวณท้องลงขึ้นเล็กน้อยตามความแรงของลูกฟุตบอล และค่อยๆปล่อยให้ลูกฟุตบอลตกลงบนลงพื้นสนามฟุตบอล และให้ก้าวเท้าของนักฟุตบอลนั้นเพื่อที่จะได้ครอบครองลูกฟุตบอลเพื่อที่จะนำลูกฟุตบอลที่เราได้ทำการหยุดแล้วนำมาเล่นต่อไป และสามารถที่จะทำการเลียงลูกฟุตบอลต่อไปได้ หรืออาจจะทำการหาจังหวะในการทำประตู และหาช่องว่างในการส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีม