การหยุดลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอล

การหยุดลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนั้นเป็นการหยุดลูกฟุตบอลที่ใช้หลังเท้าด้านนอกตรงด้านนิ้วก้อย และใช้เมื่อเพื่อนร่วมทีมส่งลูกฟุตบอลมา หรือรับลูกฟุตบอลที่มาจากด้านข้างสามารถ และนักฟุตบอลจะพาลูกฟุตบอลมาเล่นต่อเล่นต่อไปได้โดยที่นักฟุตบอลนั้นไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องหมุนตัวเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการเล่นฟุตบอล เพราะเป็นการส่งลูกฟุตบอลที่ควบคุมได้ค่อนข้างยาก และลูกฟุตบอลอาจจะกระดอนไปออกจากตัวเราไปไกลได้ เพราะวิธีการเล่นของนักฟุตบอล คือนักฟุตบอลนั้นจะให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกฟุตบอลมา และนักฟุตบอลนั้นจะต้องมีสายตาที่จับจ้องที่ลูกฟุตบอลโดยที่จะต้องมีสมาธิอยู่กับการแข่งขัน หรือลูกฟุตบอล เพราะในการกางแขนนั้นจะช่วยในการทรงตัวได้ดี และจะต้องมีการตัวย่อลงเล็กน้อยเพื่อที่จะใช้เท้าข้างที่นักฟุตบอลนั้นไม่ได้ใช้หยุดลูกฟุตบอลเป็นหลัก และใช้ในการรับน้ำหนักตัวของนักฟุตบอล และเมื่อลูกฟุตบอลที่มาได้ในระยะที่นักฟุตบอลนั้นจะรับลูกฟุตบอลโดยนักฟุตบอลนั้นจะให้ทำการยกเท้าข้างที่จะใช้ในหยุดลูกฟุตบอลที่จะไปรับลูกฟุตบอล และซึ่งลูกฟุตบอลนั้นอาจจะกลิ้งมาตามพื้นสนาม หรืออาจจะกระดอนขึ้นจากพื้น ดังนั้นนักฟุตบอลจะต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกแตะลูกฟุตบอลเพื่อที่จะประคองลูกฟุตบอลลงสู่พื้นเบาๆ และจะต้องผ่อนเท้าในการรับลูกฟุตบอล เพราะถ้ารับแบบตรงๆเลย หรือไม่มีการผ่อนแรงตามความแรงของลูกฟุตบอลอาจจะรับลูกฟุตบอลไม่ได้ และอาจจะเสียลูกฟุตบอลได้